Technologie


  Materiały, formaty i grubości

  STYLE AND TECHNOLOGY

  Perfection lies in the balance between style and technology, which together outline creativity. Stringent design, respectful of people and their rules for living, brings Leonardo. Geometry and domestic harmony, technology and living design for an art that becomes industry: moulds, colours, lights inspired by nature to achieve its basic essence.

  PRODUCTION TECHNOLOGY

  The strength and unalterability of porcelain stoneware are brought to life in the various forms.

  SURFACES

  Ceramic perfection takes on different features in its different surface finishes, material and natural structures, smoothed and reflective surfaces, giving multiple complex visual effects.

  SIZES

  Every space needs its own shape. The full range of Leonardo sizes caters for all modern design requirements.

  MODULAR

  Infinite modular combinations of different colours and sizes. This is the strength and unique feature of Leonardo.

   

   GRES PORCELANOWY

   Płytki gresowe produkowane z wyselekcjonowanych surowców o wyjątkowej czystości, poddawanych obróbce z zastosowaniem najnowszych technologii wydobycia i kontroli. Produkowane w ten sposób płytki charakteryzują się bardzo wysoką jakością dzięki procesowi mielenia materiału na mokro, częściowemu suszeniu i zwilżaniu oraz przechowywaniu w silosie w celu homogenizacji formuły, która następnie jest prasowana za pomocą prasy hydraulicznej wysokiej mocy do osiągnięcia specyficznej siły nacisku powyżej 500 kg/cm2.

   Znaczna siła nacisku pozwala na otrzymanie, po procesie wypalania w temperaturze około 1200°C, niezwykle zagęszczonej i wytrzymałej płytki o bardzo niskiej nasiąkliwości (poniżej 0,1% - UNI EN ISO 10545-3), i bardzo wysokiej wytrzymałości materiału na głębokie ścieranie (objętość usuniętego materiału poniżej 140 mm³, w porównaniu do 175 mm³ wymaganych normą UNI EN ISO 10545-6).

   read more

    

    Oznakowania

    Certyfikat francuski nf-upec
    Certyfikat francuski NF-UPEC to certyfikat produktu, który zaświadcza zgodność techniczną produktów z wymogami przepisów francuskich.

    Oznakowanie CCC
    Obowiązkowy certyfikat przy eksporcie gresu porcelanowego do Chin.

    Bezpieczeństwo produktów
    Płytki z Cooperativa Ceramica d’Imola są produkowane z wyselekcjonowanych i wyjątkowo czystych surowców, które poddawane są najnowocześniejszym procesom ekstrakcji i kontroli. Duża siła prasowania pozwala na uzyskanie po odpowiedniej obróbce termicznej w temperaturze przekraczającej 1200°C bardzo zwartego i wytrzymałego czerepu ceramicznego o bardzo niskiej nasiąkliwości wodą. Podczas zużywania powierzchni ceramicznej ewentualna dyspersja materiału nie powoduje żadnych szkodliwych skutków; każdy rodzaj usuniętego materiału jest absolutnie obojętny z toksykologicznego punktu widzenia i nie ma żadnego wpływu na środowisko. Płytki ceramiczne z Cooperativa Ceramica d’Imola są całkowicie ognioodporne. Dlatego też w razie kontaktu z ogniem nie ulegają zniszczeniu oraz ograniczają rozprzestrzenianie się ognia i intensywność płomienia. Płytki ceramiczne z Cooperativa Ceramica d’Imola nie stanowią pożywki do rozwoju bakterii, więc ich stosowanie jest zalecane w miejscach, w których powinna być zachowywana sterylność. Wszystkie materiały odpadowe z produkcji przemysłowej są obojętne, nie stwarzają więc niebezpieczeństwa reaktywności ani oporności z chemicznego i termicznego punktu widzenia; odpady te mogą być pozostawiane w środowisku bez żadnego ryzyka, mogą też zostać ponownie wykorzystane przy produkcji innych materiałów (wylewki itp...).

    ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTAMI NA TEMAT WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

     

     Konserwacja

     Konserwacja produktów COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA zależy, oczywiście, od typu użytkowania. W przypadku zastosowania na podłogach podniesionych, przy czyszczeniu należy unikać wody lub nadmiernej ilości pary, oraz używać wilgotnej i odciśniętej ściereczki, aby chronić wszelkie systemy znajdujące się pod podłogą.

     W przypadku okładzin na wentylowanych ścianach, unikać stosowania silnych strumieni wody, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji pod licem płytki, które musi być idealnie suche, aby optymalnie funkcjonować.

     Czyszczenie płytek układanych na klejach zaraz po zakończeniu montażu płytek jest inne niż w przypadku prac rutynowych i czyszczenia doraźnego. W przypadku czyszczenia po montażu zalecane jest stosowanie produktów o kwaśnym pH, po uprzednim osuszeniu płytek, aby uniknąć uszkodzenia spoin. W drugim przypadku zalecane jest stosowanie zwykłych detergentów neutralnych lub zasadowych detergentów odtłuszczających dostępnych na runku.

      SAFETY

      Płytki gresowe Cooperativa Ceramica d'Imola produkowane są z wyselekcjonowanych materiałów o wyjątkowej czystości, poddawanych obróbce z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii wydobycia i kontroli. Znaczna siła nacisku pozwala na otrzymanie, po procesie wypalania w temperaturze około 1200°C, niezwykle zagęszczonej i wytrzymałej płytki o bardzo niskiej nasiąkliwości. Powierzchnia płytek może, podczas normalnej eksploatacji, ulec lekkiemu starciu, co nie jest jednak w żaden sposób szkodliwe. Ścierany materiał jest całkowicie obojętny pod względem toksykologicznym i nie jest szkodliwy dla środowiska.

      Płytki ceramiczne Cooperativa Ceramica d'Imola są odporne na działanie ognia. Nie ulegają one uszkodzeniu wskutek jego działania i ograniczają rozprzestrzenianie i intensyfikację płomieni. Płytki ceramiczne Cooperativa Ceramica d'Imola nie pozwalają na namnażanie się bakterii i są idealnym rozwiązaniem dla miejsc, w których konieczne jest proste utrzymanie warunków sterylnych. Wszystkie odpady z produkcji przemysłowej są obojętne i pod względem chemicznym i termicznym nie stanowią zagrożenia w zakresie reaktywności lub wytrzymałości. Odpady mogą być utylizowane w środowisku bez żadnego ryzyka, mogą też być ponownie wykorzystane do przygotowania innego materiału (np. podłoża, itp.)

      Firma Cooperativa Ceramica d'Imola jest w stanie sprawdzić w swoim laboratorium, zarejestrowanym w rejestrze „Wysoko wykwalifikowanych ogólnodostępnych i prywatnych laboratoriów zewnętrznych” Ministerstwa ds. Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, wszystkie główne parametry wyprodukowanych materiałów w celu określenia ich wydajności w oparciu o obowiązujące normy.      Aby wyświetlić stronę Leonardo, niezbędna jest najnowsza przeglądarka IE (9 lub nowsza) dla Twojego systemu. Aktualizuj teraz:
      http://windows.microsoft.com/en-us/windows/home